Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ tư, 26 Tháng 1, 2022 - 23:28

Lịch nộp Tiểu luận Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C45

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C45

Danh sách môn học: 

Đang cập nhật...

Năm học: 

2021

Lịch nộp Tiểu luận Phần học: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội và Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C45

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác