Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh Bến Tre lần thứ XI: “Dân chủ -Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”!

Thứ ba, 20 Tháng 10, 2020 - 15:58

Lịch lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân năm 2020, từ ngày 28/9 đến 02/10/2020