"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:41

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu và Đảng ủy (Điều chỉnh) tháng 05/2020

Tin khác