"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 29 Tháng 3, 2020 - 10:09

Lịch làm việc của Ban Giám hiệu và Đảng ủy (Điều chỉnh) tháng 02/2020

Tin khác