"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 23 Tháng 5, 2018 - 02:05

Lịch làm việc của Đảng ủy và Ban Giám hiệu (Điều chỉnh) tháng 05/2018