Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 14:59

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 17/3 đến 31/3/2022