"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 06:52

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/8 đến 27/8/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD23

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Tình hình nhiệm vụ địa phương...

Lịch học tập Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 15/8 đến 27/8/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác