Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:19

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS Việt Nam (giảng trực tuyến); Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 15/10 đến 25/10/2021