Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 16:07

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 17/3 đến 29/3/2022