"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 20 Tháng 9, 2019 - 13:11

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 20/8 đến 27/8/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD25

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC GD25, từ ngày 20/8 đến 27/8/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác