"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 17 Tháng 10, 2018 - 10:24

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ 21/9 đến ngày 01/10/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ 21/9 đến ngày 01/10/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác