"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 06:15

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/3 đến 26/3/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C34

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C34, từ 19/3 đến 26/3/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác