"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 18 Tháng 10, 2019 - 18:54

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 29/6 đến 09/8/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành THA DS

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở và Nghiên cứu thực tế cuối khóa, Lớp TCLLCT-HC ngành Thi hành án dân sự và TPBT, từ ngày 29/6 đến 09/8/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác