"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ năm, 13 Tháng 12, 2018 - 23:07

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ ngày 21/9 đến 26/10/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC ngành ĐL&VT

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC ngành Điện lực và Viễn thông, từ ngày 21/9 đến 26/10/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác