"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ tư, 12 Tháng 12, 2018 - 23:54

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 16/4 đến 26/4/2018

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD23

Năm học: 

2018

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở

Lịch học tập Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC GD23, từ 16/4 đến 26/4/2018

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác