Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 20:06

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 18/01 đến ngày 01/02/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Giồng Trôm

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2021

Lịch học tập Phần: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TCLLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 18/01 đến ngày 01/02/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác