Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:21

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 09/9/2021 đến 15/9/2021 (Giảng trực tuyến)

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC GD28

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2021

Lịch học tập Phần: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 09/9/2021 đến 15/9/2021 (Giảng trực tuyến)

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác