"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 9, 2018 - 06:57

Lịch học tập môn: Xây dựng Đảng, Lớp Cao cấp LLCT khóa 17 (C17), từ 13->20/12/2017