"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Chủ nhật, 22 Tháng 4, 2018 - 06:03

Lịch học tập môn: Khoa học lãnh đạo, Lớp Cao cấp LLCT khóa 16, từ 16/10 đến 24/10/2017