Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:07

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C52

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập Lớp TC LLCT-HC C52, Phần học: Đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội (Đợt 2), từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác