Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Trường Chính trị Bến Tre (07/03/1947 - 07/03/2023); 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2023), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3!

Thứ hai, 20 Tháng 3, 2023 - 19:22

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A37 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A37

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A37 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác