Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Bến Tre (1947-2022) và 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022)!

Thứ hai, 28 Tháng 11, 2022 - 21:33

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A37 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A37

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A37 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; từ ngày 16/9 đến ngày 11/10/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác