Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 06:13

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A35 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 05/8 đến ngày 24/8/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A35

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập lớp TC LLCT-HC A35 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, từ ngày 05/8 đến ngày 24/8/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác