Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 04:27

Lịch học tập Lớp TC LLCT GD31, Phần học: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam, từ ngày 08/8 đến ngày 22/8/2022