Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ năm, 9 Tháng 2, 2023 - 00:18

Lịch học tập Lớp TC LLCT GD30 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Xây dựng Đảng, từ ngày 16/8 đến ngày 06/9/2022