Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ năm, 29 Tháng 9, 2022 - 05:48

Lịch học tập lớp TC LLCT A39 (Điều chỉnh lần 2), Phần học: Nội dung cơ bản của CNDVBC và CNDVLS, từ ngày 05/8 đến ngày 30/8/2022