Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)!

Thứ tư, 8 Tháng 2, 2023 - 23:31

Lịch học tập lớp TC LLCT A38 (Điều chỉnh), Học phần: Quản lý hành chính nhà nước, từ ngày 29/11 đến ngày 21/12/2022