Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ ba, 6 Tháng 6, 2023 - 16:46

Lịch học tập (Giảng trực tuyền) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 09/12 đến ngày 17/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C50

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyền) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (Đợt 1), Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 09/12 đến ngày 17/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác