Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ hai, 16 Tháng 5, 2022 - 16:21

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Tình hình và nhiệm vụ địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 26/10 đến 28/10/2021