Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 19:34

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân (Điều chỉnh lần 2), Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 15/11 đến 19/11/2021