Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:05

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, Lớp TC LLCT ngành Giáo dục khóa 30, từ ngày 22/11 đến ngày 06/12/2021