Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 04:58

Lịch học tập (giảng trực tuyến) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC GD29, từ ngày 01/12 đến ngày 03/12/2021