Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 20:03

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương (Điều chỉnh), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 02/11 đến 04/11/2021