Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ tư, 18 Tháng 5, 2022 - 01:01

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS VN, lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 15/12 đến ngày 30/12/2021