Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 19:58

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và lịch sử ĐCS VN, Lớp TC LLCT-HC A37, từ 01/12 đến 17/12/2021