Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 19:41

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C52, từ ngày 08/12 đến 10/12/2021