Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5!

Thứ bảy, 3 Tháng 6, 2023 - 01:40

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin(Đợt 2), Lớp TC LLCT-HC C49 (tiếp theo)