Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 01:26

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thiể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C49

Danh sách môn học: 

Nghiệp vụ công tác đoàn thể...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thiể nhân dân, Lớp TC LLCT-HC C49, từ ngày 01/12 đến ngày 06/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác