Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021)!

Thứ bảy, 4 Tháng 12, 2021 - 05:58

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (tiếp theo), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 25/10 đến 28/10/2021