Nhiệt liệt chào mừng 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022)!

Thứ hai, 16 Tháng 5, 2022 - 16:23

Lịch học tập (Giảng trực tuyến) Phần học: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở (tiếp theo), Lớp TC LLCT-HC C46, từ ngày 25/10 đến 28/10/2021