Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 21:18

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN (tiếp theo), lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 22/11 đến 29/11/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị...

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về HTCT, Nhà nước và pháp luật XHCN (tiếp theo), lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 22/11 đến 29/11/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác