Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 19:07

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C48, từ ngày 04/01 đến ngày 17/01/2022