Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 16:54

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, lớp TC LLCT-HC A37, từ ngày 18/01/2022 đến ngày 11/02/2022