Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ năm, 27 Tháng 1, 2022 - 01:19

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 01/12 đến 14/12/2021

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A36

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của tư tưởng HCM

Năm học: 

2021

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC A36, từ ngày 01/12 đến 14/12/2021

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác