Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 17:12

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 07/1 đến 25/01/2022