Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 19:05

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC A35, từ ngày 18/01 đến ngày 28/01/2022