Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 18:41

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 05/01 đến ngày 14/01/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C47

Danh sách môn học: 

Một số Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý...

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh) Phần học: Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 05/01 đến ngày 14/01/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác