Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

Thứ tư, 5 Tháng 10, 2022 - 15:59

Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 8) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/3 đến 07/4/2022

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT GD31

Danh sách môn học: 

Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước..

Năm học: 

2022

Lịch học tập (Giảng trực tuyến điều chỉnh lần 8) Phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lớp TC LLCT GD31, từ ngày 09/3 đến 07/4/2022

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác