Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 08:56

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, Lớp TC LLCT-HC huyện Chợ Lách, từ ngày 09/3 đến 17/3/2022