Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Chủ nhật, 22 Tháng 5, 2022 - 18:59

Lịch học tập (Giảng trực tuyến, điều chỉnh lần 2) Phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, lớp TCLLCT-HC A36, từ ngày 31/12/2021 đến 11/02/2022