Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2022)!

Thứ ba, 18 Tháng 1, 2022 - 20:32

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương (Giảng trực tuyến), Lớp TC LLCT-HC huyện Giồng Trôm, từ ngày 08/11 đến ngày 11/11/2021