Chủ động ngăn chặn – Phát hiện sớm – Cách ly kịp thời – Khoanh vùng gọn – Dập dịch triệt để – Điều trị khỏi bệnh! Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)!

Chủ nhật, 9 Tháng 8, 2020 - 12:24

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 01/11 đến 18/11/2019

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC C42

Năm học: 

2019

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý Hành chính

Lịch học tập (Điều chỉnh) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C42, từ ngày 01/11 đến 18/11/2019

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác